02-04-12

Zandvoort childporn ring: Facebook blocks information of Werkgroep Morkhoven (4)

Brussel, 10.3.2012 - Zoals ook in het verleden bij de akties van de vzw Werkgroep Morkhoven steeds het geval was, is de vzw Werkgroep Morkhoven thans telefonisch onbereikbaar.

De briefwisseling van en aan de vzw Werkgroep Morkhoven wordt reeds een week lang geblokkeerd.

Vandaag blokkeerde men ook de toegang tot Facebook.

Uit documenten van de kinderpornozaak Zandvoort blijkt dat de justitie reeds lang op de hoogte was van de kindermisbruiken te Amsterdam, zodat die misbruiken hadden kunnen voorkomen worden. De strafrechtbank van Turnhout gebruikte de documenten die voor onderzoek aan procureur Bourlet (zaak Dutroux) werden overmaakt, om aktivist Marcel Vervloesem tevens voor het 'bezit van kinderpornografie' te vervolgen en de kinderpornozaak Zandvoort verder dicht te dekken.  Dat gebeurde onder het beleid van de voorgangers van de huidige justitieminister, Annemie Turtelboom.

Normaal gezien, dienen de documenten nu aan de rechters in de Amsterdamse zedenzaak te worden overgemaakt.

De partijtop van de Open VLD (Vlaamse liberalen), waaronder ex-premier Guy Verhofstadt, die over deze zaak werd aangelicht, behoudt voorlopig het stilzwijgen.  

Het grote probleem in deze zaak is dat justitieminister Turtelboom (VLD) die een 'magistratuur zonder een zweem van partijdigheid' predikt, de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde.  Deze man bevindt zich tussen twee stoelen: ofwel ten dienste staan van de minister van justitie, ofwel een beschermende hand uitsteken naar de betrokken rechters te Turnhout.

zandvoort_warmerdam_NL_3.gifzandvoort_warmerdam_NL_4.gif


 
 

Zandvoort childporn ring: Facebook blocks information of Werkgroep Morkhoven (3)

ObamaZuckerbergFriends.jpgPlease complete a security check
You have not successfully confirmed a phone number. Please try again.
Security checks help keep Facebook trustworthy and free of spam.
Use a phone to verify your account

The phone number you use can only verify one account. Once you enter
your number, you'll receive a code that you'll be able to enter on
Facebook to verify your account. Your phone number will only be used
to verify your account and will not be shared with anyone without your
consent.

Enter a phone number

Log out

Zandvoort childporn ring: Facebook blocks information of Werkgroep Morkhoven (2)

censure.jpegVerify your phone number
You are requesting too many codes in a short period of time. Please
try again later.

Log out

Zandvoort childporn ring: Facebook blocks information of Werkgroep Morkhoven (1)

Nicolas+Sarkozy+Mark+Zuckerberg+World+Leaders+_LBoInU8oJwl.jpg

Log out

Verify your phone number
Our systems are currently overloaded. Please try again in a few minutes.