09-04-12

'Rechten van gevangenen': Liga voor de Mensenrechten blijft muisstil...

gratis-tv-in-alle-cellen_5_460x0.jpg

 

Het valt op dat er heel wat vragen worden gesteld rond het justitie- en gevangenisbeleid van justitieminister Turtelboom die voor een deel met de erfenis van haar politieke voorganger Stefaan De Clerck (CD&V, Vlaamse christen-democraten) zit opgescheept.

Maar de Vlaamse Liga voor de Mensenrechten blijft muisstil, ook rond de schokkende toestanden in de gevangenissen.  Men zou haast gaan geloven dat de Liga een soort regeringsinstantie is (die moet zwijgen als zij verder door de regering wil gesubsidieerd worden).

 

Commentaren

Schoorvoetend moet ik toegeven dat het artikel veel waarheid bevat. Ooit was ik een ferfect activist van de Liga. Ik betaalde enkele jaren voor het blad Fatik. Tot voor enkele jaren werd er volgens mij traag maar zeker vooruitgang geboekt in hun strijd tegen het machtsmisbruik, in het bijzonder het machtsmisbruik van politie en justitie. Plots dreigde de Liga te verdwijnen, ik dacht rond 2009/2010, wegens wegvallen subsidies. De Liga is terug maar de vleugels zijn gebroken. De toestanden zijn nog verergerd. Vroeger konden gedetineerden nog hun eigen PC kopen. Daar dienden ze uiteraard voor te werken. Maar gedetineerden die wilden investeren in hun toekomst door te studeren en gebruik te maken van hun PC, konden dat. Ook voor zwaardere (grafische) software waren er mogelijkheden. Dat alles is afgeschaft. Ze hebben wel een 'fake' (huur) systeem in de plaats gesteld om de buitenwereld toch niet de indruk te geven dat ze rechten van gedetineerden beknotten. Wanneer komt die reeds meer dan 10 jaar goedgekeurde wet mbt de rechten van gedetineerden trouwens in voege? In dat opzicht heeft de auteur van bovenstaand artikel dus overschot van gelijk. Het is helemaal niet verwonderlijk dat onze gevangenissen overvol zitten. ALLE diensten van justitie incl PSD doet al het mogelijke om de gedetineerden langer in de gevangenis te houden, met de hoop dat ze nadien zo snel mogelijk terug komen. Voor hun is het een middel om een grotere enveloppe en ruimer personeelsbestand in stand te houden.

Gepost door: HollyWoody | 06-06-12

De commentaren zijn gesloten.