06-01-11

Kindermisbruik Amsterdam: Nederlandse overheid was op de hoogte

zandvoortfotos.jpgDe Nederlandse overheid die nu, zéér voorzichtig, over 'onderzoeken' naar de pedofielenvereniging Martijn en een internationaal kinderpornonetwerk spreekt, was reeds lang op de hoogte van het kindermisbruik in Amsterdam.   Zij had het sexueel misbruik van peuters te Amsterdam gemakkelijk kunnen voorkomen.  

------

Original Message —–
From: Jan Boeykens
To: voorlichting@minjus.nl
Cc: marcel.vervloesem@pandora.be
Sent: Thursday, September 23, 2004 12:14 PM
Subject: Kinderpornobestrijding


Ministerie van Justitie Nederland
t.a.v. Mevrouw Annette Sluijter
Publieksvoorlichter


Geachte Mevrouw,


Betreft: kinderpornobestrijding – problemen met MSN


Hartelijk dank voor uw antwoord inzake het feit dat bepaalde anti-kinderpornosites door MSN ‘om administratieve redenen’ van het internet worden gehaald.   Gezien wij op nationaal vlak maar ook op internationaal vlak belangrijk zijn op gebied van de kinderpornobestrijding en onze vereniging systematisch wordt aangeklaagd (bepaalde dagbladen moedigen het indienen van dergelijke klachten zelfs aan zonder rekening te houden met de journalistieke deontologie), vermoeden wij dat de kinderpornoindustrie en/of bepaalde diensten die de kinderpornoindustrie beschermen, bij onze voornoemde problemen met MSN betrokken zijn.


Zoals u weet, maakt de geörganiseerde misdaad, waaronder de kinderpornocriminaliteit, intensief gebruik van het internet en beschikt de ‘Computer Crime Unit’ over onvoldoende personeel en middelen om deze nieuwe vorm van criminaliteit aan te pakken.


In België spelen daar ook nog andere factoren in mee.  De politieke bereidheid om kindermisbruik te bestrijden, ontbreekt en het proces Dutroux diende voor een groot deel om deze politieke onwil te verhullen.


Na de petitie van de Werkgroep Morkhoven aan de Commissie Petities van het Europees Parlement inzake de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort en de Belgische politiek terzake, maakte de Belgische federale politie via een rapport bekend dat er 88.539 foto’s van 88.539 verschillende kinderen (en baby’s) op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort staan. 75% van deze foto’s is van ‘duidelijk kinderpornografische aard’. Volgens het rapport dateren de foto’s van 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 en 2000.


De Belgische justitie had het steeds over ‘enkele honderden verouderde fotootjes’ en de daders noch de kinderen werden geïdentificeerd en/of opgespoord.


Ik contacteer dan ook zo snel mogelijk het Nederlandse ‘Meldpunt Kinderporno’.


Met vriendelijke groet,


Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

 

Commentaren

DE BELGISCHE EN NEDERLANDSE OVERHEDEN ZWEGEN DE KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT DOOD, WAT TOT NIEUWE KINDERMISBRUIKEN TE AMSTERDAM LEIDDE

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=182294371792575&set=a.111048675583812.11593.111005542254792

------

JUSTITIE HEEFT MARCEL VERVLOESEM DIE DE KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT DESTIJDS ONTHULDE, NIET ALLEEN EEN SPREEKVERBOD MET DE PERS OPGELEGD

@ Jan Vanhaelen
Jammer Jan, maar we zullen er geenszins samen zijn. Justitie heeft ermee gedreigd om Marcel opnieuw (desnoods meer dood dan levend) op te sluiten als hij één van de voorwaarden die hem enkele maanden geleden bij zijn voorlopige invrijheidsstelling werden opgelegd, niet naleeft.
1) Marcel moet zich aan het hem in 2006 door de correctionale rechtbank van Turnhout opgelegde spreekverbod met de pers houden
2) Hij mag niet meewerken aan verenigingen die kindermisbruiken bestrijden
3) Hij mag geen contact opnemen met de Voorzitter (ikzelf) en de ondervoorzitter (Prinses de Croÿ) van de vzw Werkgroep Morkhoven waarvan hij nog steeds bestuurslid is.
4) Hij mag geen contact opnemen met de Vlaamse acteur Jo Reymen die hem ook steunde en regelmatig de 30 processen-verbaal van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen van Victor V. (hoofdaanklager van Marcel) publiceerde met de vraag waarom Justitie geen onderzoek naar deze zedenfeiten voert

Justitie ging zelfs zover om enkele weken geleden in Het Nieuwsblad dat de roddels over Marcel destijds bekend maakte en het jarenlange media-proces met de andere bladen van de Corelio-mediagroep organiseerde, te laten schrijven dat de 'zelfverklaarde kinderpornojager Marcel Vervloesem die ondermeer voor afpersing werd veroordeeld, was vrijgelaten en besloten had om met de vzw Werkgroep Morkhoven te breken'.
Marcel was toen echter al een paar maanden vrij. Hij werd nooit voor 'afpersing' veroordeeld. En zijn zogenaamde 'breuk met de vzw Werkgroep Morkhoven' is niet meer dan het contactverbod dat hij van Justitie met ons en de vzw Werkgroep Morkhoven kreeg opgelegd.

We leven nu éénmaal in een democratische rechtsstaat, hé Jan ! En de persvrijheid wordt ons dank zij de Belgische Grondwet gegarandeerd.

http://www.facebook.com/video/video.php?v=487889868772&comments

Gepost door: Morkhoven | 09-01-11

De commentaren zijn gesloten.